Obiekty handlowo-usługowe

Restauracja Telimena, Bydgoszcz,

• inspektor nadzoru.

 

11 lipca 2020

Restauracja Telimena, Bydgoszcz

© 2020. wieslawperlik.pl |  k-projekty.pl

Inwestycyjny Nadzór w Budownictwie Wiesław Perlik

ul. Jagiellońska 109/12

85-027 Bydgoszcz